W sieci jest wiele materiałów na temat integracji TV PHILIPS z domoticz i home assistant. Niestety nie znalazłem rozwiązań realizujących moje dwie potrzeby. A jakie one są?

 1. Wyłączanie telewizora – np. wyjście z domu, sen etc.
 2. Włączanie telewizora z obsługą wakeonlan – np. uruchomienie wiadomości porannych w ramach pobudki.

Zaznaczę, że w moim przypadku źródłem sygnałów AV jest amplituner, więc mam trochę prościej.

W przypadku telewizorów PHILIPS w rocznikach >=2016 wymagana jest dodatkowa autentykacja urządzeń sterujących.

Przeprowadzamy ją za pomocą skryptu philps.py ja pobrałem go z stąd:

https://github.com/suborb/philips_android_tv/blob/master/philips.py

Skrypt uruchamiamy tak:

python philips.py --host 192.168.1.154 pair

gdzie 192.158.1.154 to adres ip naszego telewizora w sieci

Po uruchomieniu podajemy passcode (w telewizorze) a następnie odczytujemy username i password w postaci:


Username for subsequent calls is: 2xqDUOQfIjGxqL4M

Password for subsequent calls is: ccf9b46f9bb9a7efdf929fe8c0968cf1761bc5518fa8f99750096752b40217fd

Po takim sparowaniu za pomocą CURL możemy rozpocząć proces sterowania telewizorem.

Przykładowe komendy:


# wyłączenie:

curl -s --insecure --anyauth --user USER:PASS -H "Accept: application/json" -X POST -d "{\"key\":"Standby"}" <a href="https://192.168.1.154:1926/6/input/key">https://192.168.1.154:1926/6/input/key</a>

# status:

curl -s --insecure --anyauth --user USER:PASS -H "Accept: application/json" -X GET <a href="https://192.168.1.154:1926/6/system">https://192.168.1.154:1926/6/system</a>

#Audio, głośność

curl -s --insecure --anyauth --user USER:PASS -H "Accept: application/json" -X POST -d "{\"muted\":false,\"current\":0}" <a href="https://192.168.1.154:1926/6/audio/volume">https://192.168.1.154:1926/6/audio/volume</a>

# aktualny tryb pracy

curl -s --insecure --anyauth --user USER:PASS -H "Accept: application/json" -X GET <a href="https://192.168.1.154:1926/6/powerstate">https://192.168.1.154:1926/6/powerstate</a>

 

odpowiednio USER:PASS to w moim przypadku: 2xqDUOQfIjGxqL4M:ccf9b46f9bb9a7efdf929fe8c0968cf1761bc5518fa8f99750096752b40217fd

Więcej komend można znaleźć tu: http://jointspace.sourceforge.net/projectdata/documentation/jasonApi/1/doc/API.html

I wszystko by było fajnie, poza jedną małą rzeczą. Uśpionego PHILIPSa nie da wybudzić się za pomocą powyższych metod.

Z pomocą przychodzi pakiet WAKEONLAN. Instalacja:


sudo apt-get install wakeonlan

Tak więc jeżeli puścimy MAGIC PACKET (WAKEONLAN) na nasz TV PHILPS, odczekamy aż zacznie pingować i a następnie wywołamy komendę STANDBY – skutecznie włączymy nasze urządzenie.

Poniżej skrypt tv.sh w shellu realizujący powyższy proces:


#!/bin/bash

#setup
hostip=192.168.69.70
hostmac=70:af:24:11:9f:8b
user=bJA8dKn2zGOiOPCt
pass=dac73bd9961a8525a0e318b68002c5d6c93b89b310664152045ba1444c2a6304

#parametry

status=0
off=0
on=0
ha=0

# ha - home assistant support

while [ -n "$1" ]; do
case "$1" in
-status) status=1 ;;
-ha) ha=1 ;;
-on) on=1 ;;
-off) off=1 ;;
*) echo "$1 - nierozpoznany parametr" ;
esac
shift
done

if [ $ha = 1 ] && [ $status = 1 ] ; then
sleep 3
fi

getcmd="curl -s --max-time 2 --insecure --anyauth --user $user:$pass -H \"Accept: application/json\" -X GET https://$hostip:1926/6/CMD"
keycmd="curl -s --max-time 2 --insecure --anyauth --user $user:$pass -H \"Accept: application/json\" -X POST -d \"{\\\"key\\\":\"KEY\"}\" https://$hostip:1926/6/input/key"

getpowerstatecommand=${getcmd/CMD/powerstate}
jsonres=$(eval $getpowerstatecommand)
powerstate=$(jq -r '.powerstate' <<< ${jsonres})

#obsluga cmd

if [ -z "$powerstate" ] ; then
powerstate="Off"
fi

if [ $status = 1 ] ; then
if [ $ha = 1 ] ; then
if [ "$powerstate" == "On" ] ; then
exit 0
else
exit 1
fi
else
echo "$powerstate"
fi
fi

#tv jest wyłączony, robimy budzenie, potem włączenie
if [ $on = 1 ] && [ "$powerstate" == "Off" ] ; then
wakeonlan "$hostmac"
((count = 20))
while [[ $count -ne 0 ]] ; do
ping -c 1 "$hostip" > /dev/null
rc=$?
if [[ $rc -eq 0 ]] ; then
((count = 1))
fi
((count = count - 1))
done

if [[ $rc -eq 0 ]] ; then
sleep 5
cmd=${keycmd/KEY/Standby}
eval $cmd
fi
fi

if [ $on = 1 ] && [ "$powerstate" == "Standby" ] ; then
cmd=${keycmd/KEY/Standby}
eval $cmd
fi

if [ $off = 1 ] && [ "$powerstate" == "On" ] ; then
cmd=${keycmd/KEY/Standby}
eval $cmd
fi

Skrócona instrukcja:

Możliwe wywołania:
tv.sh -status : zwraca status aktualny telewizora
tv.sh -on : wlacza telewizor
tv.sh -off : wylacza telewizor

Potrzebne:

jq – JSON command utility (bo będę się pewnie więcej bawił JSONem)
wakeonlan – magic packet utility

Instalacja jq:

cd /tmp
wget https://github.com/stedolan/jq/releases/download/jq-1.5/jq-1.5.tar.gz
tar xfvz jq-1.5.tar.gz
cd jq-1.5
./configure && make && sudo make install

Instalacja wakeonlan:

apt-get install wakeonlan

 

Na koniec dla użytkowników HOME ASSISTANT kawałek z configuration.yaml

 

switch:
 platform: command_line
 switches:
  tv:
   command_on: "/home/pi/scripts/tv/tv.sh -on"
   command_off: "/home/pi/scripts/tv/tv.sh -off"
   command_state: "/home/pi/scripts/tv/tv.sh -status -ha"
   friendly_name: Telewizor PHILIPS

Postanowiłem zainstalować w domu alarm:-)

Cel?

Zabezpieczenie mieszkania przy poniższych założeniach:

 1. NAJWAŻNIEJSZE – Alarm ma być niezależny od domowego systemu zarządzania, DOMOTICZ nie działa – alarm działa
 2. Alarm ma pozwolić na wykorzystanie podłączonych pirów, innych czujników w systemie DOMOTICZ (analiza ruchu, zarządzanie oświetleniem)
 3. DOMOTICZ / HOME ASSISTANT  powinien umieć sterować wyjściami OUT alarmu
 4. DOMOTICZ / HOME ASSISTANT powinien umieć uzbroić/rozbroić  alarm – głównie chodzi o włączenie alarmu dla strefy nocnej (mój manipulator będzie przy drzwiach wejściowych, więc chcę móc załączać alarm nocny innym urządzeniem – np. switch XIAOMI)
 5. DOMOTICZ / HOME ASSISTANT powinien wiedzieć kiedy alarm jest uzbrojony – po uzbrojeniu powinien umieć wyłączyć urządzenia typu telewizor, żelazko, amplituner ..

Wstępne rozpoznanie urządzeń wskazało na SATEL INTEGRA 32 + ETHM1plus (400pln) + dedykowany kabel dedykowany połączeniowy (40 pln).
Wszyscy polecają, wszyscy go mają, działa z DOMOTICZ.

Poszukałem innych rozwiązań dostępnych na rynku i postanowiłem zaryzykować – bo spodobały mi się możliwości systemu ROPAM NEOGSM-IP – a tak będąc do końca szczerzy zostałem lekko ukierunkowany przez dobrego sprzedawcę, który zapewniał, że powyższe cele osiągnę właśnie z tym urządzeniem.

Jako, że nie jestem instalatorem, samo podłączenie urządzenia zajęło mi trochę czasu. Traktuję to jako zabawę połączoną z nauką,  więc czas na pewno nie uważam za zmarnowany.

Po kilku próbach, udało się skonfigurować urządzenie z jednym pirem, syreną i kartą GSM. Poniżej schemat który mi mocno pomógł, może kiedyś pomoże i Wam.

 

 

Pozostała kwestia integracji z DOMOTICZ.

Niestety na forum firmy ROPAM (link) możemy dowiedzieć się, że z tą centralką integracja nie jest możliwa.
Stwierdzenie “coś jest nie możliwe” staje się dla mnie automatycznie najmocniejszym motywatorem, tak więc wykorzystując jedną z moich ulubionych technik czyli Reverse Engineering postanowiłem mimo wszystko dokonać integracji.

Udało się.

W poniższym linku udostępniam program pozwalający na integrację systemu ROPAM NEOGSM-IP i DOMOTICZ i pewnie też z OPENHAB którego nie znam.

ropam-neogsm-ip-dmoticz-intergracja

(Od 2018-12-01 dostępna jest również wersja dla HOME ASSISTANT – jest ona cały czas rozwijana, więc jeśli ktoś potrzebuje – priv)

Program potrafi pracować jako usługa lub aplikacja konsolowa. Został napisany w technologii Microsoft .NET, ale, że zarówno ja, jak i większość z użytkowników systemu DOMOTICZ / HOME ASSISTANT korzysta z rozwiązania opartego o system LINUX, Raspberry … postanowiłem go uruchomić właśnie w tym środowisku.

I po raz kolejny udało się:-)

Poniżej kroki które należy uczynić by aplikacja zadziała na Raspberry:

 1. Instalujemy środowisko MONO (użyłem pełnej wersji, bo będę się jeszcze mocniej bawił)
  sudo apt-get install mono-complete
 2. Instalujemy MONO-SERVICE
  sudo apt-get install mono-4.0-service
 3. Pobieramy pliki programu do integracji z tego linka: ropam-neogsm-ip-dmoticz-intergracja
 4. Wrzucamy pobrane pliki (po rozpakowaniu) do docelowego katalogu (u mnie /home/pi/@scripts/neo/)
 5. Tworzymy plik uruchamiający usługę w katalogu naszego programu
  sudo nano xneoapi.sh

  Zawartość pliku:

  #!/bin/bash
  cd /home/pi/@scripts/neo/
  sudo mono-service -l:/var/run/lock/xneoapi.lock /home/pi/@scripts/neo/xneoapi.exe
  
 6. Nadajemy uprawnienia do uruchamiania skryptu
  sudo chmod +x xneoapi.sh
 7. Edytujemy plik /etc/rc.local wpisując:
  sudo nano /etc/rc.local
 8. Dodajemy poniższy wpis odpowiedzialny za automatyczne uruchamianie naszej usługi po restarcie Rasberrergo
  sudo /home/pi/@scripts/neo/xneoapi.sh
  
  

Pozostaje jeszcze kwestia integracji programu.

 1. Parametry pracy programu – plik xneoapi.exe.conf

   <applicationSettings>
      <X.NEO.API.Properties.Settings>
        <setting name="WebServerPrefix" serializeAs="String">
          <value>http://localhost:7999/</value>
        </setting>
        <setting name="NeoGsmDeviceIp" serializeAs="String">
          <value>192.168.1.100</value>
        </setting>
        <setting name="NeoGsmDevicePort" serializeAs="String">
          <value>9999</value>
        </setting>
        <setting name="NeoGsmMainBoardId" serializeAs="String">
          <value>1500067240999999</value>
        </setting>
        <setting name="NeoGsmUserCode" serializeAs="String">
          <value>1234</value>
        </setting>
        <setting name="NeoGsmTcpCode" serializeAs="String">
          <value>dac281bf43999999</value>
        </setting>
        <setting name="RunAsService" serializeAs="String">
          <value>False</value>
        </setting>
        <setting name="Simulation" serializeAs="String">
          <value>False</value>
        </setting>
      </X.NEO.API.Properties.Settings>
    </applicationSettings>
  

  Parametry związane z urządzaniem NeoGsm nie będę omawiał a pozostałe to:

  WebServerPrefix – prefixy dla naszego API, pod tymi adresami dostępne będzie API i strona informacyjna – jeżeli bedzie to kilka interfejsów, oddzielamy średnikami
  RunAsService – czy usługa będzie uruchomiona jako serwis czy jako aplikacja konsolowa [True|False]
  Simulation – odpala aplikacje w trybie symulacji, działa tylko WebServer bez połączenia z centralką alarmową [True|False]

 2. Parametry powiadomień systemów zewnętrznych (np. DOMOTICZ / HOME ASSISTANT)  – znajdują się w pliku notification.xml – tam raczej wszystko jest jasne, jeśli nie proszę o informację zwrotną.
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <Notification xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Inputs>
  <NotificationInput>
  <Id>0</Id>
  <OnActivate>http://192.168.1.101:8080/json.htm?type=command&amp;param=udevice&amp;idx=236&amp;svalue=1</OnActivate>
  <OnDeactivate>http://192.168.1.101:8080/json.htm?type=command&amp;param=udevice&amp;idx=236&amp;svalue=0</OnDeactivate>
  </NotificationInput>
  </Inputs>
  <Zones>
  <NotificationZone>
  <Id>0</Id>
  <OnArm>http://user:password@192.168.0.1:8080/json.htm?type=command&amp;param=udevice&amp;idx=3&amp;svalue=0</OnArm>
  <OnDisarm>http://user:password@192.168.0.1:8080/json.htm?type=command&amp;param=udevice&amp;idx=3&amp;svalue=1</OnDisarm>
  </NotificationZone>
  </Zones>
  </Notification>
 3. Parametry logowania zdarzeń znajdują się w pliku NLOG.config – instrukcja jak go modyfikować znajduje się pod adresem: https://nlog-project.org/

Po uruchomieniu aplikacji, pod adresem wskazanym w parametrze WebServerPrefix dostępna będzie strona API.

Aplikacja jest w wersji mocno rozwojowej – najnowsza jej wersja działa już produkcyjnie ale czekam na Wasze pytania, propozycje modyfikacji.

Od jakiegoś czasu rozglądałem się za kamerką IP z możliwością zdalnego obracania w możliwie najszerszym zakresie.

Wybór padł na OVERMAX CAMSPOT 3.3.

Dlaczego?

Cena:)

Sama kamerka działa bardzo przywozicie.

Dostarczone oprogramowanie (windows) pozwala na podgląd, zdalne obracanie kamerką oraz komunikację dwu-stroną – kamera wyposażona jest zarówno w głośnik jak i mikrofon (mocno marna jakość)

Dodatkowo producent dostarcza wtyczkę activeX dla IE pozwalającą wykorzystać wszystkie funkcjonalności kamery z poziomu przeglądarki.

Pozostałe przeglądarki oferują podgląd wraz z możliwością obracania – co  i tak jest dobrym rezultatem.

W nocy 6 diod podczerwieni skutecznie rozświetla pomieszczenie o wymiarach ~6×3.

Kamerka została u mnie podpięta pod SYNOLOGY Surveillance Station  i DOMOTICZ

I jak to zawsze u mnie, sprzęt kupowany, nie do końca wspierany jest przez dostawców oprogramowania, więc zdradzam co należy uczynić by się cieszyć zakupem.

 1. SYNOLOGY Surveillance Station – kamerka działa prawidłowo jako urządzenie ONVIF – tu nie było większych problemów.Wybieramy odpowiednio:
  Marka – [ONVIF]
  Model kamery:  [Generic_ONVIF]i działa.
 2. Domoticz – i tu pojawiły się schody. Kamera w standardzie dostarcza  plik w formacie MJPEG pod adresem:videostream.cgi?user=[USERNAME]&pwd=[PASSWORD]&resolution=32&rate=0i faktycznie tak jest.

  MJPEG – (Motion JPEG, M-JPEG) – standard kompresji danych, obraz składa się z szeregu pojedynczych obrazów w formacie JPEG. Każda ramka jest oddzielnie kompresowana, nie ma też kodowania między-klatkowego (np. analizy ruchu/predykcji która występuje choćby w H.264). Jest to metoda wymagająca małej mocy obliczeniowej – nie obciąża procesora w rejestratorze, nie potrzebuje też wiele pamięci operacyjnej

  Niestety Domoticz kiepsko sobie radzi z tym formatem, niby przy parametryzowaniu kamery wyświetla prawidłowo przechwyconą klatkę, ale w podglądzie już nie.
  Dokumentacji zero, więc na chybił trafił rozpocząłem poszukiwania rozwiązania i po kompilacji kilkunastu adresów z innych modeli, okazało się, że OverMax Camspot 3.3 ma zwykłego jpega w lokalizacji:

  cgi/snapshot.cgi&user=[USERNAME]&pwd=[PASSWORD]&resolution=32&rate=0

  po wprowadzeniu do Domoticz .. działa:-)

 

 

 

 

Jeśli nie posiadasz jeszcze czujnika stężenia cząstek, zanieczyszczenia powietrza – nic straconego.

Dzięki sieci AIRLY możesz czerpać dane z czujników innych użytkowników.

Jak to zrobić?

 1. Uruchamiamy konsolę.
 2. Przechodzimy do katalogu przeznaczonego na pluginy w systemie DOMOTICZ, pobieramy najnowszą wersję pluginu AIRLY-DOMOTICZ a następnie restartujemy naszą usługę
  cd domoticz/plugins
  git clone https://github.com/lrybak/domoticz-airly
  sudo service domoticz.sh restart
  
 3. Zakładamy konto na https://developer.airly.eu/login
 4. Pobieramy API KEY ze strony https://developer.airly.eu/api
 5. W systemie DOMOTICZ dodajemy nowy sprzęt KONFIGURACJA>SPRZĘT
  • typ domoticz-airly
  • Airly API key pobrany ze strony
  • Airly Sensor id: identyfikator czujnika który chcemy monitorować – pobieramy go ze strony https://airly.eu/beta/pl/ , klikając na punkcie który chcemy monitorować i kopiując ID z adresu – patrz rysunek poniżej

 6. Po dodaniu sprzętu pojawi się on czujnikach użytkowych

 

 

 

 

 

Zainspirowany skryptem znalezionym w necie postanowiłem uruchomić proces mierzący czas pinga, prędkość downloadu i uploadu mojego dostawcy internetu.

Konfiguracja w DOMOTICZ sprowadza się do zdefiniowana wirtualnych sensorów poprzez:

 1. KONFIGURACJA>SPRZĘT>DODAJ

 2. Na dodanym sprzęcie klikamy UTWÓRZ WIRTUALNE CZUJNIKI
 3. Dodajemy odpowiednio czujniki dla PING, DOWNLOAD, UPLOAD, wybierając typ czujnika CUSTOM SENSOR  a w etykiecie AXIS wprowadzamy jednostkę w której chcemy wykonywać pomiary – u mnie odpowiednio ms dla PING, i Mbit/s dla DOWNLOAD i UPLOAD

 4. Następnie z pozycji KONFIGURACJA>URZĄDZENIA odczytujemy IDXy naszych czujników – będą potrzebne do konfiguracji skryptu.

Do pomiaru prędkości złącza wykorzystamy pakiet speedtest. Jego instalacja sprowadza się do uruchomienia poniższej komendy.

sudo apt-get install speedtest-cli

Uruchomienie standardowe poprzez komendę speedtest zwraca komplet potrzebnych informacji.
Uruchomienie go z parametrem –simple ograniczy ilość zwracanych danych, co pozwoli nam łatwiej je obrobić.
Do obróbki wykorzystałem linuxowy program sed

Kompletny skrypt zamieszczam poniżej:

#!/bin/bash

#setup
pingidx=47
downloadidx=45
uploadidx=46
</pre>
#pobieranie danych
speedtest --source 192.168.1.101 --simple > speedtest.dat
ping=$(sed -n -E '1s/Ping: | ms//gp' speedtest.dat)
download=$(sed -n -E '2s/Download: | Mbit\/s//gp' speedtest.dat)
upload=$(sed -n -E '3s/Upload: | Mbit\/s//gp' speedtest.dat)

echo $ping
echo $download
echo $upload

curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://$user:$password@$host:$port/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$pingidx&svalue=$ping"
curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://$user:$password@$host:$port/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$downloadidx&svalue=$download"
curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://$user:$password@$host:$port/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$uploadidx&svalue=$upload"

sed w dużym skrócie potrafi odpowiednio manipulować tekstami, w naszym przypadku wyciąga potrzebne dane z rezultatu zwracanego przez speedtest. Spreparowane dane  następnie przysyłamy do systemu DOMOTICZ w wykorzystaniem jego API. Oczywiście powyższy skrypt musicie zmodyfikować poprzez wprowadzenie własnych IDXów i adresu DOMOTICZ.

Aby uruchomić skrypt musimy mu jeszcze nadać odpowiednie uprawnienia poprzez wydanie komendy:

chmod +x speedtest.sh

(mój plik nazywa się speedtest.sh)

Na koniec aby to okresowo sprawdzać prędkość złącza musimy włączyć harmonogram odpalania skryptu.

Realizujemy to poprzez wrzucenie odpowiedniego wpisu do crontaba. Tak więc:

1. Uruchamiamy crontaba:

crontab -e

2. Dodajemy nowy wpis:

0 * * * * /home/pi/domoticz/scripts/shell/speedtest.sh

Czyli w moim przypadku skrypt będzie uruchamiany w każdej zerowej minucie godziny – czyli co godzine;-).

Więcej o harmonogramie w crontabie możecie znaleźć TU

Efekt końcowy na obrazkach poniżej:-)

Ktoś kiedy powiedział, że “ludzie dzielą się na tych co robią backup i na tych co dopiero będą go robić” .

Cel

Wykonanie kopi dla:

 • baza SQLITE DOMOTICZ
 • katalog skryptów DOMOTICZ
 • katalog www DOMOTICZ (nie wiem po co , ale widziałem, że inni to robią)
 • inne katalogi które mogą okazać się przydatne

Kopia taka powinna zostać skompresowana i przesłana za pomocą ftp na wskazany adres. U mnie to będzie dysk SYNOLOGY który właśnie pełni rolę rodzinnego serwera backupowego.

Po kilku próbach skomponowałem skrypt poniższy skrypt:


#!/bin/bash

# parametry

ftpHost="192.168.1.100"
ftpUser="nazwauzytkownika"
ftpPass="haslouzytownika"
ftpDestDirectory="backup/"

domoticzHost="192.168.1.101"
domoticzPort="8080"

domoticzDirectory="/home/pi/domoticz"
domoticzDirectoryWww="$domoticzDirectory/www"
domoticzDirectoryScripts="$domoticzDirectory/scripts"

scriptDirectory="/home/pi/@scripts"

now=$(date '+%Y%m%d%H%M%S')
backupDirectory="/tmp/backup_$now"
backupFile="/tmp/backup_raspberry_$now.tar"

echo "zakładam katalog dla kopii $backupDirectory"
mkdir $backupDirectory

echo "backup - domoticz db ..."
curl -s http://$domoticzHost:$domoticzPort/backupdatabase.php > $backupDirectory/domoticz.db

echo "backup - domoticz pliki (www) ... "
cp -r $domoticzDirectoryWww $backupDirectory

echo "backup - domoticz pliki (skrypty) ... "
cp -r $domoticzDirectoryScripts $backupDirectory

echo "backup - skrypty ..."
cp -r $scriptDirectory $backupDirectory

echo "pakowanie ..."
tar -zcvf $backupFile $backupDirectory

echo "ftp transfer ..."
curl -s --disable-epsv -v -T"$backupFile" -u"$ftpUser:$ftpPass" "ftp://$ftpHost/$ftpDestDirectory"

echo "usuwam tmp pliki ..."
rm -r $backupDirectory
rm $backupFile

curl --silent -u """pushbulletapikey"":" -d type="note" -d body="backup został wykonany. (f:$now)" -d title="raspinfo" 'https://api.pushbullet.com/v2/pushes'

 

W ostatniej linii skryptu wysyłam wiadomość o wykonaniu backupu za pomocą wcześniej skonfigurowanego pushbulleta.

Jak go skonfigurować pisałem TU.

Aby uruchomić skrypt musimy mu jeszcze nadać uprawnienia poprzez wydanie komendy:

chmod +x backup.sh

(mój plik nazywa się backup.sh)

Na koniec aby to wszystko miało sens musimy włączyć harmonogram odpalania skryptu.

Realizujemy to poprzez wrzucenie odpowiedniego wpisu do crontaba. Tak więc:

1. Uruchamiamy crontaba:

crontab -e

2. Dodajemy nowy wpis:

0 3 * * 1 /home/pi/@scripts/backup.sh

Czyli będziemy odpalać skrypt w poniedziałki o 3:00.

Więcej o harmonogramie w crontabie możecie znaleźć TU

 

Będąc na co dzień użytkownikiem systemu MS Windows 10 zachwycam się prostotą pewnych rzeczy na raspberry.

Jedną z nich jest wysyłanie wiadomości przez aplikację PUSHBULLET za pomocą basha.

Jak to się robi?

curl --silent -u """Twoj_APIKey"":" -d type="note" -d body="treść wiadomości" -d title="title wiadomości" 'https://api.pushbullet.com/v2/pushes'

Oczywiście wcześniej należy zainstalować darmową aplikację PUSHBULLET oraz w miejscu Twoj_APIKey wprowadzić wartość podaną przez pushbulleta.

Jak uzyskać APIKEY na rysunku poniżej.

 

 

 

 

Czasami potrzebujemy wiedzieć czy nasze urządzenia sieciowe takie router, przekaźniki SONOFF działają poprawnie – są widoczne w sieci.  Osobiście też, lubię posiadać wiedzę o ewentualnym braku internetu – pomocne przy negocjacjach z dostawcą internetu.

Tradycyjnie możemy realizować to za pomocą pinga. Możemy też do tego celu wykorzystać naszą instalację DOMOTICZ.

Jak to zrobić?

 1. Konfiguracja > Sprzęt > Typ: System Alive Checker (Ping) [1]
 2. Po dodaniu, pojawia się on na naszej liście sprzętów, klikamy [Konfiguracja]
 3. W węzłach podajemy adresy IP monitorowanych zasobów.  podając również limit czasu – przez ile będziemy czekać na pinga [2]
 4. Po wykonaniu tych czynności DOMOTICZ doda nam nowe urządzenia o nazwach zdefiniowanych na etapie definicji węzłów.
 5. Dodajemy je do pulpitu (zielona strzałka), podając czytelne nazwy [3]
 6. Po pojawieniu się w pulpicie [4] –  cieszymy się logami z niedziałających urządzeń:-) [5]

 

* W przypadku przeglądania logów, będą widoczne zmiany stanu pingowania, a nie każdy pojedynczy ping.

 

Rysunki wspomagające:

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Dostaliśmy w prezencie dekoracyjne kule LED w kolorze białym. Uznaliśmy, że skoro posiadają pewien poziom wodoodporności ich miejsce powinno być na balkonie.

Lampki same w sobie nie posiadają włącznika, a uruchomienie ich następuje przez umieszczenie wtyczki w gniazdku. Proste i niezawodne rozwiązanie.

No zaraz, ale miało być inteligentnie.

Cel

Po zmroku lampki mają się zapalić, odczekać 2-3 godziny po których powinny się samoczynnie zgasić.

Instalacja

Co będzie potrzebne?

 • Lampki (lidl|bierdornka) ~35pln
 • Przełącznik SONOFF BASIC (aliexpress) ~20pln
 • Obudowa wodoodporna (aliexpress) ~15pln
 • Konwerter USB to TTL CP2102 Arduino (allegro) ~12pln
 • Narzędzia (kabelki, lutownica, cyna)
 • Oprogramowanie alternatywne do SONOFF BASIC np. ESPEASY, AFE
 • NodeMCU Flasher

Z uwagi na patriotyzm postanowiłem dać szansę polskiemu alternatywnemu oprogramowaniu –  AFE .

Dokładny opis wgrania softu znajduje się pod linkiem https://www.smartnydom.pl/firmware-sonoff/instalacja/

W moim przypadku urządzenie po zmianie softu nie działało prawidłowo. Wszystkie problemy rozwiązało wyczyszczenie pamięci SONOFFa przez wgranie tzw blanka. Instrukcja wgrywania do pobrania TU

Jeżeli nie czujesz się na siłach w starciu z lutownicą i nie masz czasu na rozwiązywanie ewentualnych problemów  – możesz zakupić SONOFFa na allegro już z wgranym oprogramowaniem lub zamówić jego wgranie do posiadanych sztuk.

Konfiguracja

Po pierwszym uruchomieniu SONOFFa z nowym oprogramowaniem rozpoczyna on pracę w trybie ACCESS POINT udostępniając otwartą sieć o nazwie AFE-Device

Postępujemy wg schematu:

 • Podłączamy się do sieci AFE-Device
 • W przeglądarce odpalamy adres http://192.168.5.1
 • W ustawieniach konfigurujemy na razie wyłącznie parametry podłączenia do naszej sieci (to wystarczy)
 • Zapisujemy konfigurację klikając [Zapisz konfigurację]

Warto przypisać urządzeniu adres IP poprzez ustawienia DHCP na routerze, lub bezpośrednio w konfiguracji SONOFFa.

Po restarcie urządzenia stanie się ono widoczne w naszej sieci pod adresem skonfigurowanym w sekcji Sieć Wifi

Konfigurację systemu DOMOTICZ przeprowadzamy według poniższej instrukcji:

 1. KONFIGURACJA>SPRZĘT>DODAJ dodajemy nowy sprzęt typu Dummy (Does nothing, use for virtual switches only)  nazywając go np. włączniki sonoff 2. Klikając Utwórz wirtualne czujniki dodajemy nowe urządzenie o nazwie pod jaką będzie widoczne w naszym systemie i typie “Przełącznik” 3. Odczytujemy i zapamiętujemy IDX z poziomu KONFIGURACJA>URZĄDZENIA. 4. Oznaczamy nasze urządzenie jako używane, poprzez kliknięcie zielonej strzałeczki.
 5. Przechodzimy do opcji z menu głównego PRZEŁĄCZKI
 6. Klikając EDYCJA modyfikujemy pola (oczywiście podając własny adres IP urządzenia)
  WŁĄCZ AKCJĘ: http://192.168.1.200/?device=relay&name=switch&command=on&source=domoticz
  WYŁĄCZ AKCJĘ: http://192.168.1.200/?device=relay&name=switch&command=off&source=domoticz

 

Po tej operacji nasz przełącznik będzie już widoczny z poziomu systemu DOMOTICZ a co za tym idzie będzie go można włączać z zdalnie.

Pozostało jeszcze skonfigurowanie komunikacji w kierunku SONOFF > DOMOTICZ. Chcielibyśmy mieć możliwość informowania systemu DOMOTICZ o ewentualnie analogowym przełączeniu SONOFFa.

Realizujemy to poprzez:

 1. Wchodzimy w ustawienia oprogramowania AFE wpisując w przeglądarce adres IP przełącznika.
 2. W opcjach MENU>URZĄDZENIE zaznaczamy opcję Domoticz API włączone?


 3. W opcjach MENU>PRZEKAŹNIK ustawiamy wartość IDX w Domoticz* wartością z DOMOTICZ

 4. Zapisujemy ustawienia klikając MENU>ZAPISZ KONFIGURACJĘ

 

Tak spreparowane urządzenie możemy podłączyć pod sceny w systemie DOMOTICZ i wieczorami cieszyć się oświetleniem balkonu.

 

 

Parę lat temu nabyłem dysk sieciowy firmy SYNOLOGY model DS212j z procesorem MARVELL Kirkwood 88F6281. Cel – domowe miejsce przechowywania danych. Warto było.

Po przeprowadzce, zarażony wizją budowania inteligentnego domu  postanowiłem dać mu nowe zadanie – hostowanie DOMOTICZa.

Dlaczego DOMOTICZ?

Po pierwsze dokumentacja – spora, po drugie prostota, no i po trzecie … była kompilacja pod SYNOLOGY.

Dlaczego hostować DOMOTICZ na  SYNOLOGY?  Niska cena wejścia, po prostu już go mam.

Odpowiedni pakiet SPK pobrać można z lokalizacji http://www.jadahl.com/domoticz_beta_6.2/

Instalacja sprowadza się do wskazania lokalizacji i … tyle.

DOMOTICZ możecie oczywiście zainstalować na maszynie z WINDOWS 7,10 i tam realizować swoje pomysły, oczywiście pamiętając, że  w układzie docelowym powinniście znaleźć mu jakieś serwerowe miejsce.

Goły DOMOTICZ, bez sensorów, przekaźników potrafi nie wiele, ale można już go wykorzystać to kilku celów.

Co np?

MONITOROWANIE ZASOBÓW SIECIOWYCH